Rodokmeň

Program Rodokmeň 2005 slúži na vytváranie a tlač rodokmeňov poštových holubov. Je založený na novej technológii Framework.NET 2. Okrem iného ponúka funkcie pridanie úspechov, chovateľských úspechov a fotografií holubov. Taktiež podporuje dynamickú zmenu vzhľadov. Najnovšiu verziu nájdete vždy na webovej stránke www.domasoft.szm.sk v oddelení "Programy".


Doporučená hardvérová konfigurácia:


Inštalácia programu

Pokiaľ vlastníte CD-verziu, tak pri vložení CD do mechaniky počítača sa automaticky spustí inštalačný sprievodca. Pokiaľ ešte nemáte nainštalovaný Microsoft .NET Framework 2, urobte tak ešte pred inštaláciou samotného programu Rodokmeň kliknutím na tlačidlo "Inštalácia technológie Microsoft .NET Framework 2". Následne nainštalujte aj program Rodokmeň kliknutím na tlačidlo "Inštalácia programu Rodokmeň 2005".


Zobrazenie rodokmeňa

Rodokmeň holuba sa zobrazí okamžite po výbere v rolovateľnom menu v prvom obdĺžniku. V ňom sú zobrazené mená všetkých holubov, ktoré sú vedené v databáze (pozri: pridávanie holubov do databázy).


Tlač rodokmeňa

Rodokmeň sa tlačí kliknutím na nápis "Rodokmeň" --> "Tlač rodokmeňa..." v hornej časti obrazovky. Po potvrdení kroku sa rodokmeň začne tlačiť. Pokiaľ sú zobrazené fotografie holubov (pozri: Funkcia obrázok) a je dostupná farebná tlačiareň, obrázky sa vytlačia vo farbe.


Program Rodokmeň vytlačí tieto nápisy a objekty:

Uloženie rodokmeňa ako obrázok

Export rodokmeňa do obrázku formátu JPG, GIF alebo BMP vyvoláte kliknutím na "Rodokmeň" --> "Uložiť ako obrázok...". Tento rodokmeň je takmer identický s tlačenou verziou, no obsahuje aj obrázok pozadia. Vyexportovaný obrazový súbor má rozlíšenie 1152x800 obrazových bodov.


Pridanie holuba do databázy

Predtým, ako je možné zobraziť alebo vytlačiť rodokmeň, je potrebné vytvoriť databázu holubov. Kliknutím na nápis "Databáza" > "Pridaj holuba do databázy" v hornej časti obrazovky sa otvorí editor rodokmeňa. Zostáva vám iba vyplniť žiadané údaje:

Postupné pridávanie

Pomalší z dvojice spôsobov pridávania netreba ihneď odsúdiť. Ponúka omnoho lepší prehľad v databáze.

Postupné pridávanie

Aby ste vytvorili rodokmeň, aký vidíte na obrázku, musíte pridať do databázy troch holubov. Prvý bude obsahovať nasledujúce dáta: číslo holuba (A), úspechy (1A,2A,3A,4A), číslo otca (B), číslo matky (C). Druhý holub musí mať číslo (B) a úspechy (1B,2B,3B,4B). Tretí holub má číslo (C) a úspechy (1C,2C,3C,4C).

Rýchle pridávanie

Tento spôsob je omnoho rýchlejší, avšak pokiaľ zadávate veľké množstvo holubov, preplnením databázy môžete dosť výrazne spomaliť program. Pokiaľ niekedy zadáte niektorých holubov duplicitne, doporučujeme vymazávať ich.


Úprava holuba v databáze

Ak je nutné upraviť informácie o holubovi, stačí kliknúť na nápis "Databáza" > "Uprav holuba v databáze". Spustí sa editor rodokmeňa. Kliknutím na rolovací zoznam si vyhľadajte označenie holuba, ktorého chcete upravovať. Následne sa vyplnia textové políčka pôvodnými údajmi. Jednoducho prepíšte údaje, ktoré chcete upraviť a kliknite na tlačidlo "Zapíš údaje".


Odstránenie holuba z databázy

Pokiaľ si chcete sprehľadniť zoznam odstránením nepotrebných holubov z databázy, kliknite na nápis "Databáza" > "Vymaž holuba z databázy". Otvorí sa editor rodokmeňa. V rolovacom zozname nájdite označenie holuba, ktorého chcete odstrániť z databázy a kliknite na tlačidlo "Vymaž údaje".


Import rodokmeňa do databázy

Kliknutím na "Databáza" > "Import rodokmeňa do databázy" máte možnosť pridať do databázy aj rodokmeň zo súboru. Jednoduchým otvorením sa údaje automaticky pridajú do databázy. Súbor s rodokmeňom musí spĺňať tieto požiadavky:

  1. má príponu "upd" (napr. "holub.upd")
  2. obsahuje špeciálny identifikačný reťazec obsahujúci meno, adresu a telefónne číslo chovateľa, ktorý vytvoril súbor

Export rodokmeňa z databázy

Aby mohol niekto rodokmeň importovať, najprv musíte vytvoriť súbor s rodokmeňom. Nechajte si zobraziť rodokmeň holuba, ktorý chcete exportovať do súboru. Zvoľte "Databáza" > "Export rodokmeňa z databázy", do prázdneho políčka napíšte meno súboru a klinite na tlačidlo "Uložiť".


Import kompletnej databázy

Ak dôjde k poškodeniu aktuálnej databázy, prípadne ak chcete importovať databázu z iného počítača, využite funkciu "Import kompletnej databázy".


Export kompletnej databázy

Pokiaľ nechcete nejakým nedopatrením o svoju databázu prísť, doporučuje sa po veľkých úpravách zazálohovať si databázu pomocou tejto funkcie buď na kompaktný disk CD alebo na USB flashdisk. Predídete tým možnej strate údajov.


Funkcia obrázok

Ku každému holubovi môžete priradiť jeho fotografiu. Kliknite na nápis "Priraď obrázok". Následne vyberte obrázok (fotografiu) holuba vo formáte JPG (napr. "holub.jpg"). Ten musí mať pomer strán 4:3 (obyčajná fotografia z digitálneho fotoaparátu), ináč bude zdeformovaný. V nasledujúcom okne napíšte presné označenie holuba na obrázku (dodržujte veľké a malé písmená). Keď si teraz nájdete holuba a necháte si zobraziť jeho rodokmeň, načíta sa aj fotografia (platí len pre prvé dve generácie).


Iné prvky programu

Program Rodokmeň obsahuje aj niektoré ďalšie funkcie, ktoré vám uľahšia prácu:


Registrácia

Pre registráciu je nutné vlastniť registračné číslo. To získate po Apltení registračného poplatku. Viac informácií získate na e-mailovej adrese jurajobertas @ gmail.com